Vücuttaki pH değişikliklerinin önemi

Vücuttaki pH değişikliklerinin önemi
İçeriğindeki serbest hidrojen iyonlarının (H +) konsantrasyonu, bir çözeltinin asidik veya bazik olup olmadığını belirler. Hidrojen iyonlarının konsantrasyonu pH değerleriyle ifade edilir. Bir çözeltinin pH değeri 7 ise, çözeltinin nötr olduğu anlamına gelir. Nötr çözeltilerde, OH- (hidroksit) ve H + (hidrojen) iyonları aynı yoğunluğa sahiptir. Bir çözeltinin pH’ı 7’den düşükse, asidiktir ve 7’den yüksekse, baziktir. Çözeltilerdeki asitlik artarsa hidrojen iyonları artar, baz artarsa hidroksit iyonları artar. Canlı hücreler ve kandaki pH değerlerindeki küçük değişiklikler bile hayati tehlike oluşturabilir. İnsan kanının normal pH’sının 7.4 olduğu bilinmektedir. Bu değer 7’ye düşerse veya 7.8’e yükselirse, düzenleyici mekanizmalar devreye girse bile, yaşam, düzenlemenin gerçekleştirilemediği kısa sürede ölebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir