İnsan vücudundaki mineraller

İnsan vücudundaki mineraller İnsan vücudunun hücreleri demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, flor gibi birçok mineral içerir. Örneğin, 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin vücudundaki ortalama mineral miktarı 3 kilogramdır. Vücudun daha az minerale (demir, iyot, bakır, manganez, çinko) ihtiyacı vardır, diğerleri (klor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor) daha fazlasına ihtiyaç duyar. Diş ve kemik […]

Su yaşamsaldır

Su yaşamsaldır İnorganik bileşiklerden biri olan su hayati önem taşır. Organizmalarda su oranı genellikle% 70’tir. Su bitkileri% 98 su içerebilir. Bu oran bitki tohumlarında% 5 ila 15 arasındadır. İnsan vücudundaki su oranı yaklaşık% 65’tir. Bununla birlikte, tüm kumaşlar aynı miktarda su içermez. Kemiklerdeki su oranı% 20 iken, beyin hücreleri% 85 su içerir. Bu yüzdeler yaşlanma […]

İnorganik bileşiklerin genel özellikleri ve görevleri nelerdir?

İnorganik bileşiklerin genel özellikleri ve görevleri nelerdir? İnorganik bileşikler hücre yapısına esas olarak organik bileşiklerle eklenir. Metabolik aktiviteleri düzenleme görevi olan inorganik bileşikler de hasarlı dokuların onarılmasına yardımcı olur. Vücuda dışarıdan getirilen bu bileşikler sindirilmez, böylece doğrudan hücre zarından geçebilirler. Organik bileşikler heyecanlanmasına rağmen, hücresel solunumdaki enerji inorganik bileşiklerden elde edilemez. Bununla birlikte kimyasal enerji, […]

Canlıların yapısında inorganik bileşikler

Canlıların yapısında inorganik bileşikler Canlılar hücrelerden oluşur. Organik ve inorganik bileşikler de hücre yapısında bulunur. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlu yapılarında bulunan ve canlı hücrelerde sentezlenen moleküller organiktir. Dışarıdan alınan ve bu atomlardan en az birine sahip olmayan, canlı vücutta sentezlenemeyen bileşikler inorganiktir. Genellikle C (karbon atomu) içermezler. Formülü CH4 olan hidrokarbonlar örneklenebilir, ancak organik […]

Konferans

Konferans: ders, hedef kitlenin anlayacağı bir seviyede tasarlanmalıdır. Açık, basit, açık ve açık bir ifade seçilmelidir. Yüklü ve yoğun ifadeden kaçınılmalıdır. Günlük hayatta kullanılan kelimeler seçilmelidir. Bununla birlikte, öğretim amaçları için bilinmeyen bir takım kelimeler dahil edilebilir. Üçüncü şahıs ifadesi tercih edildi. Ancak daha sonra monolojik cümlelerin, bilinçaltı konuşmaların anlatımı zorlaştırdığı ortaya çıktı. Bu nedenle […]

Konular

Konular: Konular güncel hayata yönelik olmalıdır. İlgi seviyesine uygun olmalı ve hoşuma gitti. Konular güveni artıran, geleceğe umutla bakmalarına, insan ve doğaya sevgi geliştirmelerine ve değerleri güçlendirmelerine izin veren konulardan seçilmelidir. Ulusal değerler, demokratik anlayış, adetler ve gelenekler dahil edilmelidir. Kahramanlar ve Destekleyici Kahramanlar: Çocuk, yaş grubundan bağımsız olarak kahramanlarla özdeşleşir. Yazar kahramanlarını bu düşünceyle […]

Bazı temel kavramlar ve değerler

Bazı temel kavramlar ve değerler: aile, doğa, iyilik ve güzellik gibi temel kavramlar çocuk kitaplarını zenginleştirmek için vazgeçilmez unsurlardır. Yazarlar çalışmalarını bu problemler doğrultusunda düşünmeli ve üzerinde çalışmalıdır. Bu temel değerler çocuğun dünya görüşünü zenginleştirmek açısından çok önemlidir. Her şirket değerlerini yaşamak ister. Çocuk edebiyatı ürünleri aynı zamanda hem yerel hem de evrensel değerleri ve […]

Ana fikir (tema)

Ana fikir (tema): verilecek ana fikir çok önemlidir. Çocuk edebiyatının ana kısmı eğitim işlevidir. Tema, çocuğa evrensel ahlaki gerçekleri getirecek, kişiliğini ve kimliğini geliştirecek, toplumda saygın ve başarılı bir yere sahip olmasını sağlayacak konulardan seçilmelidir. Bunun dışında yazar, çocukları düşüncelerine ve bakış açılarına göre yönlendirecek ve çocukların ruhsal dünyasını olumsuz yönde etkileyecek konuları seçmemeye dikkat […]

Aristoteles’in fikrinin görüşü

Aristoteles’in fikrinin görüşü Platon’un öğrencisi olan Aristoteles, gerçek fikrin bu dünyadaki maddenin biçimi olduğunu savundu. Aristoteles’in ideal temeline göre, madde-form ilişkisinde dört ana unsur vardır. 1. Finansal neden: konunun ana özü nedir. Bir masanın özü gibi, bir ağaçtır ve bir heykelin özü mermerdir. 2. Biçimsel neden: Biçimsel açıdan önemli olan budur. Bir kuş heykeli, bir […]

Platon’un görüşü

Platon’un görüşü İdealizmin en önemli temsilcisi Platon’a göre, fikir zihinde var olan bir evreni tasvir eder. Platon’a göre iki evren var ve gerçek evren fikir evreni. Bu dünyada bir yansıma ve gölge olarak varız. Akıl tarafından algılanan fikir evreni, gerçek evren tarafından algılanan nesnelerin evrenini gösterir. Bu iki evrende dünya bir illüzyon olarak kabul edilir. […]