Bazların yapısı ve görevleri

Bazların yapısı ve görevleri
Bazlar suda çözünürse, OH- (hidroksit iyonu) ortamına zarar verirler. Tadı acıdır ve dokunduğunda sabun gibi kaygan el hissi bırakır. Temel bir çözeltiye batırılmış kırmızı turnusol kağıdı maviye döner. Bazların pH değerleri 7 ila 14 arasındadır. Kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, baryum hidroksit ve sodyum hidroksit gibi inorganik bazlar hem nemi hem de karbondioksidi korur. Bu nedenle, bu bazlar karbon dioksit ayırıcıdır. Bazların çoğu inorganik olmasına rağmen, yapılarında azot ve karbon içeren organik bazlar da vardır. Baskın moleküller olan nükleik asitlerin yapısında adenin, timin, sitozin, guanin ve urasil bazları organiktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir