İyonik gereksinimleri karşılayın

İyonik gereksinimleri karşılayın Nöral iletim (elektrik iletimi) ve insanlarda diğer aktivitelerin gerçekleştirilmesi için iyonlar gereklidir. Tuz, bazlar ve asitler sudaki iyonlara ayrılır ve vücudun çeşitli iyonik ihtiyaçlarını karşılar. İyonlar suda çözülür ve hücrenin dışına veya içine taşınır. Hayatta kalma, hücreler içindeki veya arasındaki sıvılardaki iyonik dengeye bağlıdır.

Tuzların yapısı ve görevleri

Tuzların yapısı ve görevleri Tuz denilen nötr bileşikler, asitler ve bazlar birlikte reaksiyona girdiğinde oluşur. Asitteki H + iyonu ve bazdaki OH iyonu birleştiğinde, su molekülü oluşur. Kalan iyonlar tuz oluşturmak için birleşir. En önemli tuzlar potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sodyum tuzlarıdır. Günlük hayatta kullanılan en iyi tuz, sodyum klorürdür (NaCl). Bu tuzda bulunan sodyum […]

Asit-baz dengesi bozulursa ne olur?

Asit-baz dengesi bozulursa ne olur? İnsan vücudundaki asit-baz dengesinin bozulması bazı sorunlara neden olabilir, çünkü biyokimyasal reaksiyonlar sadece belirli pH değerlerinde ortaya çıkar. Nöral ağrı, depresyon, diş çürüğü, saç dökülmesi, kalp krizi, kronik yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği oluşabilecek sorunlardan bazılarıdır. Her bitki türünün pH gereksinimi farklıdır. Örneğin, biber ve akasya ağaçlarının çamları ve asit toprakları […]

Vücuttaki pH değişikliklerinin önemi

Vücuttaki pH değişikliklerinin önemi İçeriğindeki serbest hidrojen iyonlarının (H +) konsantrasyonu, bir çözeltinin asidik veya bazik olup olmadığını belirler. Hidrojen iyonlarının konsantrasyonu pH değerleriyle ifade edilir. Bir çözeltinin pH değeri 7 ise, çözeltinin nötr olduğu anlamına gelir. Nötr çözeltilerde, OH- (hidroksit) ve H + (hidrojen) iyonları aynı yoğunluğa sahiptir. Bir çözeltinin pH’ı 7’den düşükse, asidiktir […]

Bazların yapısı ve görevleri

Bazların yapısı ve görevleri Bazlar suda çözünürse, OH- (hidroksit iyonu) ortamına zarar verirler. Tadı acıdır ve dokunduğunda sabun gibi kaygan el hissi bırakır. Temel bir çözeltiye batırılmış kırmızı turnusol kağıdı maviye döner. Bazların pH değerleri 7 ila 14 arasındadır. Kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, baryum hidroksit ve sodyum hidroksit gibi inorganik bazlar hem nemi hem de […]

Asitlerin yapısı ve görevleri

Asitlerin yapısı ve görevleri İnorganik bileşiklerden biri olan asitler, suda çözündüğünde ortama H + (hidrojen iyonu) verir. Asit aromaları asitlerin karakteristiğidir, ancak asitler de kostik olduğundan, bilinmeyen bir maddenin tadı tehlikeli olabilir. Günlük yaşamımızda mutfaklarda sıkça kullanılan sirke ve limon asidiktir. Proteinlerin sindirilmesine yardımcı olan HCl (hidroklorik asit) seyreltilmesi midemizde salgılanır. Mide asidi artarsa, yanma […]

İnsan vücudundaki mineraller

İnsan vücudundaki mineraller İnsan vücudunun hücreleri demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, flor gibi birçok mineral içerir. Örneğin, 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin vücudundaki ortalama mineral miktarı 3 kilogramdır. Vücudun daha az minerale (demir, iyot, bakır, manganez, çinko) ihtiyacı vardır, diğerleri (klor, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor) daha fazlasına ihtiyaç duyar. Diş ve kemik […]

Su yaşamsaldır

Su yaşamsaldır İnorganik bileşiklerden biri olan su hayati önem taşır. Organizmalarda su oranı genellikle% 70’tir. Su bitkileri% 98 su içerebilir. Bu oran bitki tohumlarında% 5 ila 15 arasındadır. İnsan vücudundaki su oranı yaklaşık% 65’tir. Bununla birlikte, tüm kumaşlar aynı miktarda su içermez. Kemiklerdeki su oranı% 20 iken, beyin hücreleri% 85 su içerir. Bu yüzdeler yaşlanma […]

İnorganik bileşiklerin genel özellikleri ve görevleri nelerdir?

İnorganik bileşiklerin genel özellikleri ve görevleri nelerdir? İnorganik bileşikler hücre yapısına esas olarak organik bileşiklerle eklenir. Metabolik aktiviteleri düzenleme görevi olan inorganik bileşikler de hasarlı dokuların onarılmasına yardımcı olur. Vücuda dışarıdan getirilen bu bileşikler sindirilmez, böylece doğrudan hücre zarından geçebilirler. Organik bileşikler heyecanlanmasına rağmen, hücresel solunumdaki enerji inorganik bileşiklerden elde edilemez. Bununla birlikte kimyasal enerji, […]

Canlıların yapısında inorganik bileşikler

Canlıların yapısında inorganik bileşikler Canlılar hücrelerden oluşur. Organik ve inorganik bileşikler de hücre yapısında bulunur. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlu yapılarında bulunan ve canlı hücrelerde sentezlenen moleküller organiktir. Dışarıdan alınan ve bu atomlardan en az birine sahip olmayan, canlı vücutta sentezlenemeyen bileşikler inorganiktir. Genellikle C (karbon atomu) içermezler. Formülü CH4 olan hidrokarbonlar örneklenebilir, ancak organik […]