Asitlerin yapısı ve görevleri

Asitlerin yapısı ve görevleri
İnorganik bileşiklerden biri olan asitler, suda çözündüğünde ortama H + (hidrojen iyonu) verir. Asit aromaları asitlerin karakteristiğidir, ancak asitler de kostik olduğundan, bilinmeyen bir maddenin tadı tehlikeli olabilir. Günlük yaşamımızda mutfaklarda sıkça kullanılan sirke ve limon asidiktir. Proteinlerin sindirilmesine yardımcı olan HCl (hidroklorik asit) seyreltilmesi midemizde salgılanır. Mide asidi artarsa, yanma nedeniyle ülser gelişir. Asitlerin pH’ı 0 ila 7 arasındadır. Asitlerin bir başka özelliği de içine batırılmış mavi turnusol kağıdının kırmızıya dönüşmesidir. Bazı asitler reaktif özelliklere sahiptir. Örneğin, nitrik asit protein reaktifidir. Protein varlığında sarı bir renk oluşur. Bazı asitler (sülfürik asit ve hidroklorik asit) inorganikken bazıları (yapılarında karbon içerir) organiktir. Limondaki sitrik asit, sirke içindeki asetik asit ve yoğurt ve ayrandaki laktik asit organik asitlere örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir